Productieprocedure

Over stappen op restproducten en/of afvalstoffen

Onze laboranten analyseren voortdurend en snel alle relevante parameters

Voordat grondstoffen het productieproces ingaan wordt van ieder product eerst een monster genomen en nader geanalyseerd. Maar ook voordat onze biodiesel naar de klant gaat, hebben we deze gemeten, zodat wordt voldaan aan de Europese norm EN 14214.

Overstappen op restproducten en/of afvalstoffen

Koolzaadolie is een veelgebruikte grondstof in de biodieselbranche. Sunoil Biodiesel heeft al snel gesignaleerd dat de productie nog verder te verduurzamen is door sinds 2007 over te stappen op restproducten en/of afvalstoffen.

Denk hierbij aan afgewerkte frituurvetten en dierlijke vetten. Beide stoffen zijn net als plantaardige olie geschikt om als grondstof voor biodiesel te dienen. Daarmee draagt Sunoil Biodiesel bij aan een verminderde CO2-uitstoot. Sunoil is dan ook overgestapt op de productie van deze biodiesel van de tweede generatie.