Veel gestelde vragen

Wat is biodiesel?

Biodiesel is een dieselbrandstof die wat eigenschappen betreft sterk overeenkomt met gewone diesel. Biodiesel is een methylester dat onderandere uit plantaardige olie is te maken. In Europa is koolzaadolie (raapolie-methyl-ester RME) het meest in gebruik, maar andere oliën als zonnebloemolie en sojaolie zijn ook te gebruiken. Ook wordt gebruikt frituurvet en dierlijke vetten als grondstof toegepast.

Hoe is de kwaliteit van biodiesel?

Er bestaat een internationale kwaliteitsnorm voor biodiesel. Voor de productie van biodiesel wordt Europese Norm EN14214 gehanteerd. Dat is een productnorm voor pure biodiesel. Deze norm garandeert een hoogwaardige, verantwoorde vorm van biodiesel. Om deze kwaliteitsnorm te halen, maken de leden van de VNBI vooral gebruik van koolzaad als grondstof. Palmolie, dat in grote delen van de wereld wordt gebruikt als grondstof, is minder geschikt voor Nederland. Palmolie heeft een stollende eigenschap in koudere periodes van het jaar.

Wat zijn biobrandstoffen?

Biobrandstoffen zijn vloeibare of gasvormige brandstoffen die gewonnen zijn uit biomassa. Biobrandstoffen kunnen fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel vervangen. Biobrandstoffen toegepast in verbrandingsmotoren zijn al honderd jaar oud, de uitvinder van de dieselmotor Rudolf Diesel liet aan het eind van de 19e eeuw zijn motoren al draaien op olie uit pinda’s, terwijl Henry Ford aan het begin van de vorige eeuw als meest voor de hand liggende brandstof voor zijn T-Fords bio-ethanol in gedachten had. Er zijn verschillende soorten biobrandstoffen (zie ook punt 3). Commercieel verkrijgbaar zijn momenteel al plantenolie (PPO), biodiesel, bio-ethanol en olie uit reststoffen. Daarnaast vindt er veel onderzoek plaats naar geavanceerde productiemethoden.

Welke biobrandstoffen zijn er?

Commercieel verkrijgbaar zijn momenteel pure plantenolie (PPO), biodiesel, bio-ethanol en olie uit reststoffen. Klik hier voor meer informatie.

Wat wordt bedoeld met 1e en 2e generatie biobrandstoffen?

De termen 1e en 2e generatie biobrandstoffen worden gebruikt om aan te geven dat er een groot verschil kan bestaan tussen de CO2-emissiereducties van de verschillende biobrandstoffen. De biobrandstoffen – zoals biodiesel uit bijvoorbeeld koolzaadolie of zonnebloemolie en alcohol uit suikerbieten of maïs – worden ook wel de eerste generatie biobrandstoffen genoemd. Deze zijn al een aantal jaren commercieel verkrijgbaar in landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten en Brazilië en realiseren een CO2-emissiereductie van maximaal 50%. De verdere ontwikkeling van biobrandstoffen leidt tot biobrandstoffen met een CO2-emissiereductie van rond de 90%. Over het algemeen zijn deze biobrandstoffen gebaseerd op een meer geavanceerde productietechnologie (zoals Fischer-Tropsch (FT) en cellulosefermentatie), maar ook relatief eenvoudige productietechnologieën kunnen biobrandstoffen opleveren die een hoge CO2-emissiereductie tot gevolg hebben van rond de 90%. Kortom, in plaats van een onderscheid te maken tussen 1e en 2e generatie is het beter te spreken over het reductiepotentieel van de biobrandstoffen.

Kan mijn auto op biodiesel rijden?

Wanneer u diesel tankt rijdt u al op mengsel van 95% diesel met 5% biodiesel. Dit is vastgelegd in de Europese norm EN590 (normering van diesel voor personenauto’s entransportsector). In veel gevallen kan biodiesel zelfs tot 20% probleemloos worden bijgemengd. Voor het tanken van diesel waar meer dan 20% is bijgemengd of zelfs 100% biodiesel dient de auto daarvoor vrijgegeven te zijn.

Waar kan ik biodiesel tanken?

Klik hier voor een overzichtskaart van Nederland.

Waarom is het belangrijk om biodiesel te gebruiken?

Fossiele brandstoffen zijn eindig en raken op in de toekomst. Het is dus belangrijk om alternatieve brandstoffen te ontwikkelen. Er zijn nog andere redenen om gebruik te maken van biodiesel. Omdat de grondstof hiervoor in de eigen regio beschikbaar is, wordt ons land minder afhankelijk van instabiele, olieproducerende landen voor haar brandstofbehoefte.

Wat gebeurt als biodiesel in de grond of het water terecht komt?

Indien Biodiesel in het water of op de grond terecht komt, wordt het product Biodiesel op natuurlijke wijze afgebroken en is niet schadelijk voor het milieu. In verschillende landen wordt om deze reden nu alleen nog maar Biodiesel in de bosbouw toegepast en zijn de smeermiddelen gebaseerd op koolzaadolie.

Hoe zit het met de “zwarte rook” bij diesel?
Zoals onlangs in het nieuws weer aangegeven wil de overheid de zogenaamde rookuitstoot t.g.v. diesel (zoals bij vrachtwagens en bussen) verminderen. De rookvorming bij dieselmotoren is vaak een gevolg van een slechte afstelling van de dieselmotor. Echter een goede reductie van dit fenomeen wordt bereikt door het rijden op Biodiesel, liefst puur. Hierdoor wordt de zogenaamde roetuitstoot (rook) aanzienlijk verminderd, één van de positieve eigenschappen van biodiesel.

Hoeveel zwavel zit er in biodiesel?
In Biodiesel is vrijwel 0% zwavel aanwezig en levert daarmee een enorme bijdrage aan de reductie van de uitstoot van zwavel, zoals dat nu het geval is bij de normale diesel.

Is biodiesel duurder dan fossiele diesel?

De prijs van biodiesel hangt samen met de prijzen van grondstoffen. Dit zijn voornamelijk agrarische producten, waarvan de oogsten en de prijzen variëren. Of biodiesel duurder is dan fossiele diesel, hangt samen met de prijs van aardolie. De verwachting is dat deze prijs de komende jaren sterk zal stijgen. Biodiesel is dan kostentechnisch een verantwoord alternatief

Is biodiesel gevaarlijk?

Nee, biodiesel is geklassificeerd als niet-gevaarlijke stof, is niet giftig, biologisch afbreekbaar en is niet brandgevaarlijk door zijn vlampunt van meer dan 120°C.

Zijn er voorbeelden van ervaring met gebruik van biodiesel?

Klik hier voor praktijkvoorbeelden in Nederland.

Stimuleert de overheid het gebruik van biodiesel?

Nee, niet financieel. De overheid verplicht de oliemaatschappijen om de dieselolie te mengen met biodiesel. Dit vloeit voort uit Europees beleid, waarin de norm EN590 als uitgangspunt wordt genomen. De hoeveelheid biodiesel die moet worden bijgemengd, is een vast percentage dan ieder jaar kan verschillen. In 2010 bedraagt het bijmengpercentage in Nederland van biodiesel 4 procent. In Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk gaat dit richting 7 procent. Sunoil Biodiesel is van mening dat dit percentage zonder problemen opgehoogd kan worden naar 20%. Bij een hoger percentage is het van belang dat de autofabrikant de auto heeft goedgekeurd.

Wat is de positie van biodiesel in het thema duurzaamheid?

Biobrandstoffen zijn duurzamer dan fossiele brandstoffen. Zij worden gewonnen uit plantaardige materialen (biomassa) met een korte koolstofcyclus. Dit betekent dat deze planten en gewassen CO2 uit de lucht halen die bij verbranding weer vrijkomen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen dat gemaakt is van steenkool, olie en gas, komt CO2 vrij dat in de oertijd is gevormd. Deze vrijgekomen CO2 is extra en versneld hierdoor het broeikaseffect.

Wat is het beleid in Nederland rondom duurzaamheid en biodiesel?

Voor de ontwikkelingen binnen het Nederlandse beleid klik op de volgende link van SenterNovem

Bestaan er duurzaamheidscriteria?

Ja, die zijn goed uitgewerkt. Zo is er de CO2-tool van Senternovem. Dit is een instrument om uit te rekenen wat de broeikasemissies zijn bij de productie uit biomassa. Daarnaast heeft de commissie Cramer in 2006 criteria opgesteld waaraan duurzame energie moet voldoen om CO2-uitstoot te beperken, ten opzichte van fossiele brandstoffen.

Wat draagt biodiesel bij aan de CO2-reductie?

Rekening houdend met de totale keten van teelt, transport en verwerking bespaart elke liter biodiesel 2,2 kilogram CO2. Op basis van de CO2 rekentool, ontworpen door Ecofys en CE in opdracht van SenterNovem, betekent dit een CO2-reductie van ongeveer 40 procent. Afhankelijk van de verwerkte grondstof kan dit percentage verschillen.

Neem gerust contact met ons op

captcha

Om spam te voorkomen vragen wij u om bovenstaande code over te typen.

(* = altijd invullen)