VIHB en NVWA

VIHB en NVWA certificaat

Sunoil Biodiesel is in het bezit van het VIHB certificaat. Dit houdt in dat we door de overheid, wet Milieubeheer, voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het werken met afvalstoffen. Dit houdt niet alleen in dat we kunnen aantonen dat we daadwerkelijk afvalstoffen verwerken, maar dat we tevens vakbekwaam,betrouwbaar en kredietwaardig zijn. En daarmee aan de criteria voldoen om op de VIHB-lijst te worden opgenomen.

Voor Sunoil Biodiesel betekent dit in de praktijk dat zij zich met name bezig houdt met het verwerken van afvalstoffen, zoals gebruikte frituurvetten en CAT. 1, 2 en 3 vetten.  En als we dan kijken naar het gehele afvalproces, zorgt Sunoil Biodiesel ervoor dat het afval weer nuttig toepasbaar is.

VIHB certificaat

Daarnaast beschikt Sunoil over het certificaat van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

NVWA-certificaat