Biodiesel

Biodiesel, een natuurlijk alternatief

Sunoil Biodiesel

Het idee om in Emmen een biodieselfabriek neer te zetten ontstond rond 2002, zo vertelt directeur Wilfred Hadders van Sunoil Biodiesel. ,,Het eerste idee ontstond bij een voormalige aandeelhouder, een Duitse landbouwcoöperatie. In Duitsland was biodiesel in die tijd sterk in opkomst. Het werd ook volop gestimuleerd door de Duitse overheid”.

Hadders vervolgt: ,,In elke gewone diesel brandstof moest toen al een percentage biodiesel worden bijgemengd en op pure biodiesel werden geen accijnzen geheven. Daarmee werd het voor Duitse transportbedrijven heel aantrekkelijk gemaakt om over te stappen op biodiesel”.

Nederland bleef eerst nogal achter wat betreft de stimulering van biodiesel als brandstof, omdat hier toen nog geen bijmengplicht was. ,,Inmiddels hebben we veel kennis opgedaan en kunnen daardoor goed inspelen op de marktbehoefte. Bedrijven weten dat zij voor kwalitatief goede producten bij ons terecht kunnen, maar ook als het gaat om vraagstukken rondom biodiesel”, aldus Wilfred Hadders.

Veelbesproken

Biobrandstof is een actueel en veelbesproken onderwerp. Wereldwijd slinken de bodemvoorraden van fossiele brandstoffen en dus is er een steeds grotere behoefte vanuit de maatschappij en overheden om duurzamer te werken en te leven.
Sunoil Biodiesel heeft al jarenlang een duurzaamheidscertificaat en voldoet ook aan de individuele eisen van elk land binnen Europa.

Dubbeltelling duurzame biodiesel

De producten van Sunoil Biodiesel worden gezien als zeer duurzaam, omdat deze uit frituurvet wordt geproduceerd. In verschillende landen, waaronder Nederland, worden duurzame biodiesels dubbel geteld voor de bijmengplicht. Dit kan voordelen opleveren voor brandstofleveranciers. In 2016 hoeven ze met deze biodiesel 3,375% bijmengen in plaats van 6,75%.